Zichtbaarheid is relatief, enkele toepassingen van infrarood golflengtes

December 7th 2017

Zó, die staat. Een weergave van de verschillende golflengtes van Ultra Violet, via infrarood tot aan microwave. En nu?

Alle golflengtes uit dit spectrum bevinden zich in de ruimte om ons heen, hier en nu, ongeacht waar u zich bevindt.
Dat moet u maar geloven, want ze zijn in meer of mindere mate wel aanwezig, maar daarom nog niet te zien.
We zijn al snel geneigd om aan te nemen dat iets wat we niet kunnen zien er ook niet is, tenzij het in duidelijk waarneembare vorm als geluid of hitte met andere zintuigen waar te nemen is.

Het zichtbare licht ontvangen wij mensen met onze ogen, die dit licht vervolgens omzetten naar signalen welke via zenuwbanen naar onze hersens gaan om daar tot een beeld samengesteld te worden.
Interessant genoeg hebben levende wezens vergelijkbare ontvangers, maar de lichtgevoeligheid is niet altijd standaard.
Een makkelijk voorbeeld zijn de nachtdieren, die zien in het donker goed, terwijl wij mensen hulplicht nodig hebben.

Onzichtbaar bestaat niet

Als mens willen we ook wel eens buiten ons eigen spectrum kunnen waarnemen. denk bijvoorbeeld aan jagers en militairen die met een speciale nachtkijker plots wél details in het donker kunnen onderscheiden.
Zo’n nachtkijker doet als het ware een vertaalslag voor ons menselijk oog, de kijker neemt -voor ons onzichtbaar- infrarood licht waar en vertaalt dat naar een golflengte die ons menselijk oog waar kan nemen. Door dit stukje techniek kunnen we zien in het donker.

Er zijn ook industriële toepassingen van dezelfde vertaalslag, denk aan een warmtebeeldcamera waarmee de brandweer verborgen vuurhaarden zichtbaar kan maken, of slachtoffers terugvindt in een rookgevulde ruimte.

Infrarood toegepast

Eén stap verder komt dezelfde techniek ook in ons werkveld voor.
Infrarood-gevoelige camera’s kunnen bijvoorbeeld vertellen wat het vloeistofniveau in een ondoorzichtige kunststof fles is.

Een smeltverbinding, in de verpakkingswereld ook wel seal genoemd, kan op kwaliteit beoordeeld worden door het warmtebeeld te infraroodbeoordelen. Een waargenomen oneffenheid vertalen we naar een geautomatiseerde actie om de betreffende verpakking af te keuren en uit de productie te halen.

Zo voorkomen we dat een afwijking in de seal in de winkel tot bederf leidt.
Omdat we deze golglengte als mens niet kunnen waarnemen maken we daarbij handig gebruik van machine vision in de vorm van een infraroodgevoelige camera en software algoritmen die het camerabeeld beoordelen.

 

Speciale eisen optiek

Soms is de waar te nemen golflengte zeer specifiek en om deze gevoelige warmteinformatie niet verloren te laten gaan door absorbtie of reflectie moeten we speciale aandacht aan de optiek besteden.

infraroodInfrarood en groente-/fruitkwaliteit

Wist u dat we in staat zijn om met de juiste camera-optiek-lichtcombinatie een uinfrarooditspraak te doen over:

  • rijpheid
  • versheid
  • kneuzingen
  • suikergehalte van fruit en groente?

Ook hier danken we de oplossing weer aan infrarood licht en onze kennis op het vlak van machine vision.

 

Meer weten?
Er is nog veel te vertellen wat u mogelijkheden kan bieden!

 

Geef desgewenst in onderstaand formulier uw interessegebied aan, u wordt binnen één werkdag gecontacteerd.

 

 

Application Request Form

  • Drop files here or