Predictief onderhoud aan wegen en bruggen

February 15th 2016

Predictief onderhoud aan wegen en bruggen

Vision en verkeer hebben veel met elkaar te maken. Voor de hand liggend zijn de snelheidcontroles waarbij een camera ingezet wordt, daar kan bijna iedereen zich wel iets bij voorstellen. Ook de verkeersdoorstroming wordt met camera’s in de gaten gehouden zodat u en ik nog beter geïnformeerd op weg kunnen.

Niet alleen de weggebruiker, ook de wegbeheerder wil graag geïnformeerd worden. Door goed zicht te hebben op het  gebruik van het wegdek of brugdeel, kan het onderhoud geoptimaliseerd worden. Onderhoud kost geld, vooral bij bruggen. Door onderhoud op een vast tijdstip te doen bestaat de kans dat het vroeg wordt gedaan, of te laat. Beide zijn niet wenselijk, maar hoe is dan het optimale moment te bepalen? Elke brug is immers anders.

predictief onderhoud

Om het antwoord te vinden is het belangrijk te weten dat de periode tussen twee onderhoudsbeurten, de standtijd,  kan worden uitgedrukt in het aantal assen dat gepasseerd is. En dan met name de zware aslast van vrachtverkeer. Door gericht de assen van vrachtwagens te tellen kan zelfs per rijrichting het optimale onderhoudsmoment worden bepaald. Met een vast opgestelde camera en speciale software is dit voor een relatief laag bedrag te implementeren.

Uiteraard bepaalt de camera niet alles in zijn eentje, de toetsing door specialisten van Rijkswaterstaat blijft relevant.
Op deze manier kunnen middelen, materieel en grondstoffen gericht worden ingezet en wordt bovendien de verkeershinder tot een minimum beperkt, een kwestie van win-win-win!
Zo draagt Beltech indirect bij aan een optimale conditie van ons wegennet door predictief onderhoud te faciliteren.

Een pragmatische uitleg van de verschillende soorten -industrieel- onderhoud en de kenmerken van predictief onderhoud vind je bijvoorbeeld op de site van Maintenance Consult.
Is het topic voor u interessant en wilt u meer kennis over predictief onderhoud? Mikrocentrum gaat de diepte in met de opleiding Condition Based Maintenance.

Blog reactie